Aug 29, 2007

و البته پشه های بثل هم که جای خود را دارند

گلهای پنبه ای آلاسکا

این هم عکسی از گلهای "پنبه ای آلاسکا" که دشت های بثل را در ماه های جون و جولای می پوشانند


خانه دودی-3

این هم یک خانه دودی است. راستی ،من یک بار از این ماهی های دودی خورده ام. جویدنش خیلی سخت بود چون خیلی خشک و سفت بود. برای من مزه ای نداشت. در هر صورت این غذای اصلی و مورد علاقه اسکیموها است

ماهی دودی-2

چوب ها را داخل منقل بزرگی می سوزاند

ماهی دودی

اسکیموها ، معمولا بیشتر ماهی هایی را که برای زمستان نگه می دارند، خشک و دودی می کنند. یک اتاق مخصوص برای این کار هست که بهش خانه دودی می گویند. داخل این خانه که به صورت یک اتاق است، مقدار زیادی چوب را به صورت مداوم به مدت یک هفته یا دو هفته می سوزاند. دود حاصل از این چوب ها، باعث دودی شدن ماهی هایی می شود که داخل این اتاق آویزان شده اند. اسکیموها بعضی از ماهی ها را به صورت درسته خشک می کنند . بعضی از ماهی ها را هم فیله کرده و به صورت نوارهای باریکی می برند . این شیوه بیشتر درمورد " شاه ماهی" و ماهی قرمز" سلمن کاربرد داره.