Sep 29, 2007

گوزن شمالیاین بچه گوزن شمالی را که به انگلیسی به آن "موس" می گویند، در مسیر انکریج -ویدئیر دیدیم

Sep 27, 2007

سمور دریایی

اینها هم چند تا سمور دریایی هستند

یخچال های طبیعی-7


Sep 23, 2007

یخچال های طبیعی-6قبل از نزدیک شدن به این یخ ها، کاپیتان سرعت کشتی را خیلی کم کرد و بعد هم کشتی را خاموش نگه داشت. چون با صدای موتور کشتی، توده هایی از یخ فرو می ریختند. البته خاموش کردن موتورکشتی به خاطرحفظ آرامش موجود برای حیوانات دریایی آن منطقه هم بود

یخچال های طبیعی-5

یخچال های طبیعی-4البته بعضی ها هم با قطاری که در جاهای دیدنی اطراف انکریج و فربنکز( دیگر شهر بزرگ آلاسکا)ایستگاه دارد، به این مکان توریستی آمده بودند

یخچال های طبیعی -3

این، همان کشتی است که به ونکوور می ره. برای دیدن یخچال های طبیعی هم ما سوار کشتی شدیم و چندین ساعت روی آن بودیم اما کشتی ما خیلی کوچک تر از این بود

یخچال های طبیعی -2

خیلی ازتوریست ها از کانادا به اینجا آمده بودند. یک کشتی خیلی بزرگ و کاملا مجهز بین این شهر و ونکوور در رفت و آمد است که فکر کنم هر مسیر تقریبا دو تا سه هفته طول بکشد

یخچال های طبیعی-1

اینجا "ویدیئر" ، مکانی توریستی در فاصله 120 کیلومتری جنوب شرقی انکریج ، است. اینجا به داشتن یخچال های طبیعی در آلاسکا مشهور است.تابستان دو ماه پیش اینجا رفته بودیم و خیلی خوش گذشت