Aug 26, 2006

یک میوه دیگر

این هم یک نمونه دیگر از میوه هایی است که در بثل رشد می کنه . اسم این میوه که گیاه آن بوته ای است ، " کرن بری " است که به فارسی ، "قره قاط " ترجمه شده استPosted by Picasa

هندونه خورون مرغ ها

هر روز هم از فروشگاه مواد غذایی بثل، میوه و سبزیجات خراب شده را برای مرغ ها می آوریم. البته خیلی از میوه ها خوبند مثل هندوانه گران قیمتی که در عکس می بینید Posted by Picasa

گشت زنی مرغ ها

مرغ هامون خیلی بزرگ و بامزه شده اند. روزها را بیرون از خانه شان در محوطه باز پشت خانه مان می گذرانند وشبها حوالی ساعت 10 خودشان به خانه شان می روند Posted by Picasa

Aug 14, 2006

تمشک -2

من از مزه این تمشک خیلی خوشم نیامد .به نظرم بی مزه بودندPosted by Picasa

تمشک -1

میوه هایی که در این عکس می بینید ، "سمن بری" یک نوع تمشک است که در آلاسکا رشد می کند.اسکیموها این تمشک را خیلی دوست دارند. تپه توس پر از این تمشک ها بود Posted by Picasa

Aug 7, 2006

تپه توس-3

درخت هایی که در ردیف اول این عکس می بینید، درخت توس هستند. این درخت ها درآلاسکاو کانادا که آب و هوای سرد و مرطوب دارند،رشد می کنند. منطقه یوکان در آلاسکا که بثل به همراه پنجاه و پنج روستای دیگر در آن واقع شده به داشتن درخت توس، معروف است Posted by Picasa

تپه توس-2

Posted by Picasa

تپه توس-1

اینجا منطقه ای در شمال بثل است که به مدت نیم ساعت قایقرانی با بثل فاصله داره. تپه ای در این منطقه هست که اسم آن " برچ هیل" است . "برچ" به فارسی " درخت غوشه، درخت فان و درخت توس" ترجمه شده است. این منطقه خیلی زیبا ، دیدنی و بکربود Posted by Picasa