Jan 28, 2008

برف


‍دیروز یک عالمه برف بارید.بیشتر از ۶۰ سانت. تا حالا این همه برف در بتل نباریده . معمولا به خاطر سرمای زیادُ برف به صورت دانه های یخ می بارد و به همین خاطر سطح زمین معمولا صاف و یخ زده است . اما این بار این طور نبود.من که تا بالای زانو توی برف بودم. بجه های مدرسه که حسابی ذوق زده بودند از این همه برف. بیشتر آنها خودشان را زیر برفها قایم می کردند. بعضی ها هم کانالی را برای قدم زنی راهتر در حیاط مدرسه باز کردند.این ت‍په برفی هم جلوی در خانه ما درست شده. ماشین مون هم کاملا در برف محاصره شده بود

4 comments:

Anonymous said...

کاش از مدرسه و بچه هاش بنویسی
http://www.ariana17.persianblog.ir/

Anonymous said...

من اگر بنشینم , تو اگر بنشینی
چه کسی بر خیزد؟

من اگر بر خیزم , تو اگر برخیزی
همه بر می خیزند

http://masih.faradokht.com

Anonymous said...

ایران دیگه داره کم کم گرم می شه...

رضا عظیمی said...

آها..یادم اومد... برادرم با برادر شما در ایران همکار بود . واسه این وبلاگتون رو بم معرفی کرد . به هر حال خوشبختم.
---
خوش به حالت، چه روحیه خوبی داری، با این همه سردی و یخی و برف و خلوتی کنار می آی تازه عشق هم م یکنی.قدر روحیه ات رو بدون. جدی می گم....