Mar 12, 2007

روستای هوپربی-1

اینجا روستای" هوپربی" است که در غرب آلاسکا مشرف به دریای برینگ ، واقع شده است. من پریروز به این روستا رفتم و تقریبا چهار ساعت آنجا بودم. قبلا گفته بودم که در 55 روستای واقع شده در منطقه کاسکوکویم ، بثل تنها جایی است که بیمارستان دارد و بقیه روستاها، دارای یک کلینیک بسیار کوچک شبیه خانه های بهداشت ایران، هستند. معمولا در هر یک از این خانه های بهداشت دو یا سه نفر رابط پزشکی با بیمارستان بثل هستند. این افراد دوره های کوتاه مدت آموزشی را در بیمارستان بثل می گذارند تا بتوانند بیماریهای معمولی را درمان کنند. البته برای درمان، به طور تلفنی با پزشکان بثل در تماس هستند.وقتی که کسی حالش بسیار بد است، از طریق بیمارستان بثل، یک هواپیما با یک تیم پزشکی به روستاها فرستاده می شود و بیمار را به همراه یکی از اعضای خانواده اش به بثل می آورند تا در بیمارستان بستری شود. تمام هزینه ها به حساب بیمارستان بثل که دولتی است، می باشد. روز یکشنبه ، یک بچه چند ماهه حالش بد بود و لازم بود که به بثل بیاد. این فرصت هم برای من فراهم شد تا همراه دو تا پرستار با هواپیمای کوچک به این روستا برویم . یک ساعت مدت زمان پرواز ما از بثل به این روستا بود. این عکس حوالی ساعت هفت شب گرفته شده است

No comments: