Aug 29, 2007

خانه دودی-3

این هم یک خانه دودی است. راستی ،من یک بار از این ماهی های دودی خورده ام. جویدنش خیلی سخت بود چون خیلی خشک و سفت بود. برای من مزه ای نداشت. در هر صورت این غذای اصلی و مورد علاقه اسکیموها است

No comments: