Aug 29, 2007

ماهی دودی

اسکیموها ، معمولا بیشتر ماهی هایی را که برای زمستان نگه می دارند، خشک و دودی می کنند. یک اتاق مخصوص برای این کار هست که بهش خانه دودی می گویند. داخل این خانه که به صورت یک اتاق است، مقدار زیادی چوب را به صورت مداوم به مدت یک هفته یا دو هفته می سوزاند. دود حاصل از این چوب ها، باعث دودی شدن ماهی هایی می شود که داخل این اتاق آویزان شده اند. اسکیموها بعضی از ماهی ها را به صورت درسته خشک می کنند . بعضی از ماهی ها را هم فیله کرده و به صورت نوارهای باریکی می برند . این شیوه بیشتر درمورد " شاه ماهی" و ماهی قرمز" سلمن کاربرد داره.

No comments: