Sep 22, 2005

مزایده هنر -1

دیشب مراسم " مزایده هنر " بود . البته اسم اصلی آن مزایده هنرماهی سمن است . در این مراسم که هر سال برگزار می شود علاقه مندان به هنر، اشکالی را به صورت ماهی سمن تهیه و روی آن را با سلیقه و هنر خود می آرایند و برای فروش در معرض نمایش عموم قرار می دهند و پول حاصل از فروش آن به موزه و مرکز فرهنگی بثل داده می شود تا در امور هنری صرف شود. قیمت پایه و آغازین هر یک از کارهای هنری که قرار بود به مزایده گذاشته شود ، 25 دلار بود و مجری برنامه قمیت ها را همین طور بالاتر می برد تا زمانی که یک نفر اعلام می کرد که مایل به خرید آن است . دیشب همه کارهای هنری که به شکل ماهی سمن ساخته شده بودند به فروش رفت . پایین ترین قیمت فروش 150 دلار و بالاترین آن 360 دلار بود و به این ترتیب با کمک هنرمندان ، پول خوبی برای مرکز فرهنگی جمع آوری شد. البته این را هم بگویم که خیلی از افراد سابقه کار هنری قبلی نداشتند و در راستای کمک هنری ، برای اولین بار دست به این کار زده بودند و هنر آرایی کرده بودند که بسیار جالب بود. عکس های کارهای هنری را ببینید Posted by Picasa

No comments: