Jul 30, 2006

مرغ کشون -1

دو تا از مرغ ها مون را دیروز کشتیم چون پاشون شکسته بود و بیچاره ها نمی توانستند راه بروند و به اندازه کافی غذا بخورند و شاید هم درد می کشیدند Posted by Picasa

1 comment:

م.ب said...

با سلام!
باید عرض کنم که شما خیلی قصی القلب هستید که عکس این مرغ بدبخت را که احتمالاً لحظاتی قبل از صدور حکم اعدام گرفته شده در اینجا به نمایش گذاشته اید.