Jul 27, 2006

جواب سوالها

پری دریایی: هایی که در " دنسینگ فن " استفاده می شود معمولا پر پرندگان قطبی یا آلاسکایی است. من دقیقا نمی دانم که آن چه در عکس گذاشته بودم پر کدام پرنده بود
نیما: اینجا هیچ خبری نیست و" بی خبری هم خوش خبری است
جیرجیرک: به نظر من در محیط اینترنت باید خیلی کوتاه نوشت
نانا: در آرشیو ماه آپریل سال گذشته درباره رقص ها بیشتر نوشته ام
.گیتا: من قبلا هم نوشته بودم که همسرم اینجا زندگی می کرد و من هم بعد از ازدواج ، از تهران به اینجا آمدم

No comments: