Jun 5, 2005

شاهزاده سمن

این هم ماهی ای که صیدش کردیم. به این می گفتند که بچه ماهی است ! وسایلی که هم کنار ماهی می بینید کارد مخصوص بریدن و تکه تکه کردن ماهی سمن است . دسته های آن از شاخ گوزن شمالی است . اسکیموها فقط با این کاردها ماهی های سمن را خرد می کنند که البته کار دشواری است و دقت می خواهد و مهارت Posted by Hello

2 comments:

Anonymous said...

سلام ستاره جان
میشه خواهش کنم طرز استفاده از این وسایل هم نشون بدی

راستی در مورد طبخ ماهی و غذاهای سنتی هم برامون بنویس .

Anonymous said...

ماهي سلمن نه سلمن