Oct 8, 2005

لس آنجلس -1

در بدو ورود به لس آنجلس به خوبی می توان فهمید که چرا ایرانیان اینجا را بیشتر از دیگر ایالت های امریکا دوست دارند . شباهت های بسیار لس آنجلس با تهران از نظر شلوغی و ترافیک وهمین طور هوای همیشه آفتابی و نسبتا گرم آن باعث شده که بیشتر ایرانی ها در این شهر ساکن شوند. فرودگاه لس آنجلس هم یکی از بزرگترین و قدیمی ترین و شلوغ ترین فرودگاه های امریکاست . عکسی که می بینید از منطقه " لانگ بیچ" گرفته شده است Posted by Picasa

No comments: