Oct 27, 2005

نمای هالیوود

دوستان خوبم سلام . ببخشید که این همه منتظر ماندید . من مسافرت هستم و به خاطر همین بدقولی شد. اما امروز با یک عالمه عکس جبران می کنم . هالیوود در خارج از شهر لس آنجلس واقع شده اما تابلوی آن از داخل شهر به خوبی نمایان است  Posted by Picasa

No comments: