Jun 20, 2006

طبل زنی -1

یکی از آلات موسیقی اسکیموها، " درام " یا طبل است که نمونه آن را در عکس می بینید. آواز خوانی دسته جمعی و نواختن درام از رسوم دیرینه اسکیموهاست که همچنان پابرجاست. در مراسم پایانی رقص اسکیموها که چندی پیش در در بثل برگزار شد ، گروهی از درام نوازان قدیمی برنامه ای را اجرا کردند که این عکس ها مربوط به آن است. کسانی که علاقه مند به دیدن عکس های مربوط به رقص اسکیموها هستند می توانند به آرشیو ماه آپریل 2005 نگاه کنند

No comments: