Jun 6, 2006

کمپینگ-2

این هم چادر ماست. وقتی ما داشتیم چادرمان را نصب می کردیم دختر دوستمان که 7 ساله بود، مرتب می گفت که چادر شما خیلی قشنگه. می گفت که چادرشون را اصلا دوست نداره. احساسش را درک می کردم آدم در بچگی خیلی بیشتر از بزر گسالی دنبال چیزهای جدید و به روز است . ولی بهش گفتم که من چادرشون را خیلی دوست دارم. و واقعا هم همین طور بود. چادرشون من را یاد چادری انداخت که در دوران کودکی موقع مسافرت از آن استفاده می کردیم . حتی یک بار در جنگل نور ، باد باعث شد که چادرمون از زمین کنده بشه و من و خواهر و برادرهایم کلی خندیدیم در عین حال که کلی خجالت کشیدیم Posted by Picasa

No comments: