Aug 26, 2005

روستای ناپاسکیک -1

تصاویری که می بینید مربوط به روستای " ناپاسکیک " است . که در شرق رودخانه کاسکوکویم و در هفت مایلی جنوب شرقی بثل قرار دارد.این روستا که ساکنان آن بومی یعنی اسکیمو هستند در سال 1867 توسط سازمان جغرافیایی امریکا شناسایی شد . جمعیت اولیه آن 196 نفر بوده که رفته رفته از جمعیت ساکن در این روستا کاسته شده است . به طوری که در سال1890 جمعیت آن به 97 و نفر در سال 1936 به 67 نفررسیده است . اما طبق سرشماری سال 2004 تعداد جمعیت این روستا 436 نفر برآورد شده است .این روستا دهداری ، مرکز بهداشتی ، مدرسه ، دفتر پلیس ، زندان ، و یک فروشگاه برای تامین مایحتاج زندگی روزانه ساکنان آن دارد اما اکثر آنها تابستانها با قایق و زمستانها با سورتمه موتوری از روی رودخانه یخ زده کاسکوکویم عبور کرده و به بثل می آیند. به مدت یک ساعت در این روستا بودم و این عکسها را برایتان تهیه کردم . مدت بسیار کوتاهی بود ما سادگی روستا و مردمانش چنان عمیق است که در 5 دقیقه اول حضور در آنجا هم به چشم می آید و هم به دل می نشیندPosted by Picasa

No comments: