Aug 7, 2005

قدرت تمرکز

در نگاه اول ، نمی توانستی حدس بزنی آنچه می بینی یک انسان است نه یک مجسمه . چنان تمرکز داشت که در حالات مختلف برای دقایق طولانی بدون هیچ حرکتی باقی می ماند . این آقا و دیگرانی شبیه به او که در شیکاگو زیاد دیدم ، از قدرت تمرکز خود پول در می آورند Posted by Picasa

2 comments:

نازنين said...

روزت مبارك عزيزم . جيگرتو برم با نفر اول شدنت.

وحید پوراستاد said...

سلام خانم دیداری تبریک می گم نفر اول شدنتون امیدوارم همیشه موفق باشید