Jul 5, 2005

موتور و قایق تزیین شده در مراسم رژه

Posted by Picasa

2 comments:

Mehdi said...

شايد تقصير من است که عادت کرده ام به اين رديف بلاگ چرخان تا هر وبلاگ آمد بالا رويش کليک کنم اما قبول کنيد کمی هم تقصير شماست که پينگ نمی کنيد و ما بی خبر می مانيم از فراغتی که در ستاره قطبی در انتظار مان است و اينهمه چيزهای ديدنی و خواندنی و لذت بردنی- سيبستان

اميد اقا said...

سلام .وبلاگ خوب و جالبي داريد.موفق باشيد.