May 6, 2005

پتو دوزی

یکی از هنرهای اسکیموها ، پتو دوزی است . این پتوها از پارچه های تکه دوزی شده تهیه می شود. شبیه پتوهایی که در ایران به پتوی " چهل تکه " معروف است . منتهی هر تکه از پتوهای اسکیموها، حاوی یک داستان و یا یک ویژگی از زندگی شان است . به عنوان مثال ، شکار حیوانات جایگاه خاصی را در زندگی اسکیموها داراست از این رو، اکثر پتوها مزین به تصویر حیوانات اصلی آلاسکا از جمله گوزن شمالی یا خوک آبی هستند. برنامه های ویژه هم در پتوها تصویر سازی می شوند . مثلا هر سال مسابقه سگهای سورتمه ای در بثل برگزار می شود که علامت اختصاری " کی -300 " دارد که در عکس بالا در پتو نقش بسته است . این را هم بدانید که این پتوها فقط کاربرد تزئینی دارند و خیلی گران هستند

No comments: