May 26, 2005

پاسخ برخی پرسش ها

من هنوز خوب نمی دونم که جواب سوال دوستان را باید به شکل کامنت بگذارم یا یک مطلب جداگانه ؟ ولی فکر کنم اینجا بنویسم بهتر است چون ممکن است سوال بقیه هم باشه و بتوانند از آن استفاده کنند . پاییزجون ،لابد می دونی که من خبرنگار روزنامه شرق بودم .از وقتی اینجا امده ام ، کار ترجمه را شروع کرده ام و با صفحه دیپلماسی و صفحه اروپا و امریکا روزنامه شرق همکاری پاره وقت دارم . دوست خوبم اسنوا، خونه های اینجا همه از چوب ساخته شده اند . در مطلبی با عنوان " زغال اخته " در ماه مه در این باره بیشتر نوشته ام . دوست خوبم اقای کرام الدینی ، اسم آن ماهی ها هم " اسملت " است

No comments: