May 18, 2005

طلوعی دیگر برای زندگی

Posted by Hello

1 comment:

یه مرد امیدوار said...

هوای تهران هم این چند روزه حسابی زیبا و بارانی و بهاری شده. امیدوارم اون سگ آبیه ههم رفته باشه پیش بنر و سو و عمو جغد شاخدار و ...! ببخشید مثل این‌که اونا سنجاب بودن، درسته!! یادم باشه یه دو سه واحد جانور شناسی بگذرونم. آهان. یادم اومد. پسر شجاع یکی از همینایی بود که شما عکسشو گذاشته‌اید. درسته. خب دیگه به گذروندن اون واحده نیازی نیست!. مثل همیشه از خواندن مطالبتون لذت بردم. موفق باشین و امیدوار.