May 5, 2006

واشینگتن دی سی -13

داخل این گل آفتابگردان یک فیلم ویدئویی از طبیعت و گل و گیاه در حال پخش بود Posted by Picasa

1 comment:

محبوب said...

اکرم جان چقدر خوبه که با عکسهای قشنگی که در اینجا میذاری ما رو هم در مسافرت هات شریک می کنی..