May 8, 2006

واشینگتن دی سی -30

موزه حیات وحش کاملا جنبه آموزشی داشت . دانش آموزان زیادی هم در موزه مشغول بازدید بودند . آنها فرم هایی در دست داشتند که حاوی اطلاعات آموزشی درباره انواع حیوانات بود و بعد از دیدن هر بخش ، به سوال هایی مربوط به آن بخش پاسخ می دادند Posted by Picasa

No comments: