May 11, 2006

کاسپاگ

پیراهنی که می بینید نمونه ای از لباس تابستانی اسکیموها است که به زبان اسکیمویی ، " کاسپاگ" نام داره که معمولا از پارچه کتان یا چیت دوخته می شود. این لباس ها عموما دارای دو جیب و و یک کلاه هستند. کلاه آن ، تابستان ها برای حفاظت سر و صورت از پشه ، مورد استفاده قرار می گیرد.کاسپاگ لباسی است که هم مردهای اسکیمو می پوشند و هم زنها و کودکان. کاسپاگ مردانه، کوتاه و عموما از پارچه ای ساده و بدون طرح و گل تهیه می شود و کاسپاگ زنانه، عموما بلند ( تقریبا تا روی زانوها ، همراه با چین هایی در لبه پایینی آن است. لباس زمستانی اسکیمو ها از پوست و موی حیوانات و پرندگان درست می شود که به زبان اسکیمویی ، " پارکا " نام داره. گاهی اوقات لباس زمستانی اسکیموها مثل همین کاسپاگ است با این تفاوت که در لایه زیرین پیراهن ، از پوست و موی حیوانات استفاده شده است . کاسپاگ زنانه ومردانه بین 60 تا 80 دلار و کاسپاگ بچگانه بین 30 تا 50 دلار است. عموما در شنبه بازار این لباس ها فروخته می شود. چند وقت پیش مادر یکی از دوستان امریکایی ساکن بثل از شیکاگو آمده بود دیدنش و خیلی دوست داشت که یکی از این لباس ها را بخره. اما می گفت که در شیکاگو نمیشه این را بپوشم چون همه با تعجب نگاهم خواهم کرد اما پوشیدن این لباس ها در بثل ، زیبایی خاصی داره. من هم یک کاسپاگ دارم که تابستان ها می پوشم. راستی ، یک کاسپاگ هم برای دوست فلسطینی ام دوخته ام .اون اولش از این لباس ها خوشش نمی آمد اما بعد خوشش آمد و چون گران بود ، باهم رفتیم و پارچه خریدیم و من آن را برایش دوختم. جالب است که از من خواسته یک کاسپاگ دیگر هم برایش بدوزمPosted by Picasa

No comments: