May 9, 2006

واشینگتن دی سی -52

این نقاشی خیلی برجسته به نظر می رسید طوری که دلم می خواست به ویلون دست بزنم! این نقاشی اثر ویلیام میشل هارنت امریکایی است که در سال 1848 آن را کشیده است Posted by Picasa

No comments: