May 9, 2006

واشینگتن دی سی -44

به نظر من یکی از بهترین امتیازهای موزه های امریکا این است که با وجود این که بهترین و مهم ترین آثار هنری را دارند اما اجازه عکسبرداری را می دهند. در موزه هنر ، سیستم صوتی گویا درباره همه آثار وجود داشت که علاقه مندان در صورت تمایل می توانستند از طریق هدفون آن را گوش بدهند. در هر سالن هم ، کتابچه هایی بود که اطلاعات لازم را درباره هریک از آثار هنری ارائه می داد. در هر سالن هم مبلمان 6 نفره وجود داشت برای رفع خستگی و یا خواندن کتابهای مربوط به آثار. یعنی همه شرایط مهیا است که بتوانی از موزه هم لذت ببری و هم چیزی یاد بگیری Posted by Picasa

No comments: