Apr 6, 2006

سفر به قطب شمال-11

این ساختمان هتل است که البته عکس آن را روز آخر گرفتم . بئرو سه تا هتل داره که قیمت هایشان خیلی بالاست . من و دوستم یک اتاق به همراه آشپزخانه داخل آن ، اجاره کردیم و شبی 200 دلار بابت آن پرداخت کردیم . فقط یک بار در رستوران غذا خوردیم و بقیه روزها خودمان آشپزی کردیم . صرف نظر از قیمتش ، هتل خیلی خوبی بود. البته یک تفاوت عمده با همه هتل های دنیا داشت که به محض ورود به ساختمان هتل باید کفش هایت را در می آوردی و پابرهنه وارد هال می شدی و به اتاقت می رفتی . علتش هم این است که برفهای چسبیده به ته کفش و چکمه ، محوطه را کثیف و آبکی نکند که نیاز به تمیز کردن در طول روز داشته باشد. البته این کار یک جور احساس ورود به " خانه " را در آدم ایجاد می کرد Posted by Picasa

No comments: