Apr 18, 2006

سفر به قطب شمال -59

این هم یک ایگلو تزیینی مقابل یکی از خانه ها در بئرو. البته اسکیموهای آلاسکا هیچ وقت در ایگلو زندگی نکرده ا ند بلکه آنها در چادرهایی تهیه شده از چوب ، استخوان و پوست حیوانات که از سرما و برف آنها را محافظت می کرده، زندگی می کردند Posted by Picasa

1 comment:

قهوه چی said...

سلام. جالب است. من بالاخره نفهمیدم این ایگلو مربوط به قطب جنوب است یا قطب شمال؟