Apr 5, 2006

سفر به قطب شمال -7

قسمت تحویل بار . آقایی از پشت پرده چمدان ها را روی سکو می گذاشت که تا من می آمدم عکسش را بگیرم پرده سیاه مانع می شد Posted by Picasa

1 comment:

MAJID said...

با سلام دوست عزیز وباتشکر از این مجموعه جالی تقاضای تبادل لینک دارم
درصورت مخالفت ویا توافق حتمآبه من جواب دهید ممنون