Apr 18, 2006

سفر به قطب شمال -60

بئرو دو تا قبرستان داشت . این قبرستان قدیمی است که در مرکز روستا واقع شده است . قبرستان دوم هم مثل همین بود با این تفاوت که بیرون از روستا بود. مذهب اولیه اسکیموها جان گرایی یا همزاد گرایی بوده است . آنها معتقد بودند که هر انسان از ا چند روح به دنیا می آید و پس از مرگ ، خصوصیات شخصی متوفی به فرزند جدید خانواده بر می گردد. به خاطر همین ، آنان همیشه فرزند جدید را به نام فردی که فوت کرده ، نامگذاری می کردند. آنان همچنین به زندگی پس از مرگ در دنیای دیگر، معتقد بودند. به همین دلیل، هنگامی که فردی از اعضای خانواده فوت می کرد، جنازه فرد را به همراه اسباب و وسایل زندگی اش داخل پوست حیوان قرار می دادند تا بتواند از آنها در زندگی بعدی اش استفاده کند
به گفته مرد اسکیمو که راهنمای ما بود، این رسم هنوز در بئرو پابرجاست . مرد اسکیمو گفت که سه سال پیش وقتی پدرش فوت کرد آنها وسایل شخصی پدرش را در تابوت قرار دادند و دفن کردند. این را هم اضافه کنم که وقتی کسی در فصل زمستان فوت می کند ، با اره برقی مخصوصی یخ ها را شکسته و در قبرستان گودالی را ایجاد می کنند و تابوت را در آن قرار می دهند.اگر زندگی در اینجا با جاهای دیگه متفاوت است مردن در اینجا هم باید متفاوت باشه دیگه. اسکیموها هم مثل ما ایرانی ها، سرقبر اعضای خانواده و دوستانشان می روند و گل می گذارند. از جمله روز سال نو، سالگرد تولد و وفات فرد فوت شده ، این کار را می کنند. یادم باشه که یک عکس از قبرستان بثل هم بگذارم Posted by Picasa

2 comments:

هستی said...

فکر میکنم این بنده خداها اون زیر هم تن و بدنشان می لرزه

fadayemam@hotmail.com said...

بنام خدا
ای برادران و خواهران، سی‌ سال انقلاب و از خود گذشتگی آخرش همین ؟ نمیتونم باور کنم که اینطور که با مردم رفتار میکنند با اصول اسلامی توافق داشته باشد . اینطور که به نظر میاید روز سالگرد انقلاب ما باید دوباره روی بام برویم تا ارزشهای این انقلاب را به خاطر خودمان و رهبرآنمان یاداوری کنیم که آیا انقلب اسلامی یعنی این ؟ تا وقتی‌ دیر نشده رهبران ما باید بیدار شوند که این طرز رفتار با ملت مسلمان واقعا غیر اسلامی هست خداوند از ظلم احدئ نخواهد گذشت . الله و اکبر ، الله و اکبر ، الله و اکبر