Apr 14, 2006

سفر به قطب شمال -40

اینجا داخل فروشگاه مواد غذایی بئرو است که همه جور خوراکی شامل میوه ،کنسرو ، پوشاک و اسباب بازی و ... در آن وجود داشت. قیمت ها مثل قیمت های فروشگاه بثل بود یعنی سه تا چهار برابر جاهای دیگر امریکا Posted by Picasa

No comments: