Apr 5, 2006

سفر به قطب شمال-4

سفر من با هواپیما و از انکریج به فیربنکز و از فیربنکز به بئرو انجام شد. این تنها راه برای رفتن به بئرو است . تعداد مسافران بئرو مجموعا کم است و به همین خاطر پرواز میان انکریج و بئرو با توقف یک ساعته در فیربنکز امکان پذیر است . تعداد مسافران هواپیمایی که من مسافرش بودم 26 نفر بود که 7 نفر از مسافران در فیربنکز پیاده شدند و 19 نفر باقی مانده عازم بئرو شدند. . روزانه فقط دو پرواز رفت و برگشت به بئرو هست که یکی از آنها صبح و دیگری شب انجام می شود. کل پرواز میان انکریج تا بئرو دو ساعت بود و علاوه بر آن ، هواپیما به مدت یک ساعت در فیربنکز توقف داشت. تقریبا ساعت 9 و نیم صبح روز شنبه اول آوریل بود که من به همراه دوستم وارد فرودگاه بئرو شدم . فرودگاه بئرو دقیقا مثل فرودگاه بثل است با این تفاوت که کوچکتر و بدون ویترین صنایع دستی است . همین طور محل گرفتن چمدان در این فرودگاه بدون ریل است . در واقع از پشت پرده سیاه ، فردی چمدان ها را که از هواپیما خارج کرده اند با دست به بیرون از پرده هدایت می کند ، بی آنکه چمدان ها روی ریل بار بچرخند.روز اول، هوای بئرو منهای 25 درجه سانتی گراد بود . البته وزش باد شدید درجه سرما را به منهای 30 درجه سانتی گراد رسانده بود. از پشت پنجره فرودگاه که به بیرون نگاه کردم تابلوی هتلی که از قبل رزرو کرده بودیم در فاصله چند قدمی از فرودگاه دیده شد. بنابراین نیازی به کرایه کردن تاکسی نبود و قدم زنان به سمت هتل رفتیم . تصویر زیررا لحظاتی قبل از فرود هواپیما در باند فرودگاه بئرو گرفتم Posted by Picasa

1 comment:

Ali said...

Salam,
Taxi?Ta be hal dar morede taxi chizee nagoftid.Chejoorieh?(ali az tehran)